ลบ แก้ไข

ภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ภารกิจสำนักงานตำรวจแห่งช

ตามที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนงาน โครงการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและดำเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งความปลอดภัยและความมั่นคง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดทำแผนแม่บท จัดทำโครงการสำคัญเร่งด่วน ซึ่งได้ทำเป็นโรดแม็ป 3 ระยะด้วยกัน
 
ทั้งนี้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 และ ผอ.ศูนย์อำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 - ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการชายแดนและแก้ปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ
 - ยุทธศาสตร์ สร้างความเชื่อมโยง ด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุน กับประเทศในสมาชิกอาเซียน
- ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน และ
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,381 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean