ลบ แก้ไข

ต่างชาติแห่ลงทุนพื้นที่ ศก.พิเศษ

ต่างชาติแห่ลงทุนพื้นที่

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจำนวนมาก โดยเฉพาะญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ เนื่องจากมองว่าไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและบริการด้านต่าง ๆ ของอาเซียน จึงเหมาะในการกระจายสินค้าไปยังตลาดต่าง ๆ หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) รวมถึงมีแรงงานฝีมือที่มีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรม
 
ทั้งนี้ ในส่วนของคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์เป็นประธาน จะเร่งทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เพื่อโรดโชว์นักลงทุนประเทศต่าง ๆ เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 6 เขต เบื้องต้นคณะทำงานจะเร่งจัดทำหนังสือคู่มือนักลงทุนเพื่อให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ ให้เร็วที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,601 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ