ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเรียกร้องการสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคด้านปัญหาการอพยพ

ประเทศไทยเรียกร้องการสร้


ประเทศไทยได้มีการเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงมากในปีที่ผ่านมา โดยประเทศไทยเป็นประเทศกลางในการขนส่งและไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพียงผู้เดียว ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องให้มีความร่วมมือจากประเทศอื่นๆ เพื่อการจัดการกับการค้ามนุษย์และการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในอ่าวเบงกอล
 
                ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรเทาปัญหานี้ รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมนัดพิเศษเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดีย โดยประเทศไทยเป็นประเทศมีมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนก่อนที่จะรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาค 

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,410 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean