ลบ แก้ไข

การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน

การเตรียมความพร้อมของประ
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ย้ำถึงความจำเป็นสำหรับภาคประชาชนและภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลจะพิจารณาการพัฒนาระบบการขนส่งเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศนอกอาเซียน รวมถึงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในพื้นที่ชายแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและส่งเสริมการกระจายรายได้ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม
 
                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ออกกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมาถึงของ ประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยประเทศไทยต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพในการด้านการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนและประเทศอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
 

dogTech
ชม 5,481 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ด้อยโอกาสหลายพันคนในรัฐทางตะวันตกของพม่า ใกล้ขาดแคลนอาหาร และน้ำสะอาดเข้าไปทุกที เมื่อกลุ่มช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต้องหลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุความรุนแรง ผู้ไร้ที่อยู่จำนวนมากที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญา...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
  by Editor Bow
 • นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน (ASEAN Senior Transport Officials Meeting:STOM) ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2559 ณ กรุงมะนิลา...
  by dogTech
 • การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ถือเป็นโอกาส ที่ดีที่ไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมและผลประโยชน์ ที่ไทยควรจะได้รับ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ