ลบ แก้ไข

เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน

เตรียมความพร้อมสำหรับการ


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เตรียมที่จะลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในช่วงปลายปี 2015 โดยทางกระทรวงคาดว่าจะมีบุคลากรด้านการท่องเที่ยวประมาณ 7,500-10,000 จะได้รับการจดทะเบียนในช่วงปี 2015 ซึ่งครอบคลุมถึงในด้านการทำความสะอาด, สำนักงาน, การผลิตอาหารและด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
                ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามยอมรับร่วมในการจัดมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน(MRA)ในซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย MRA ประกอบด้วยหกแผนก คือ การทำความสะอาด, สำนักงาน, การผลิตอาหาร,บริการอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,429 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean