ลบ แก้ไข

การปรับปรุงคุณภาพของแรงงานที่มีฝีมือเตรียมรับ AEC

การปรับปรุงคุณภาพของแรงง


คุณภาพของไทยที่มีฝีมือแรงงานในทุกสาขาควรได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานฝีมืออาชีพอาเซียน หลังจากการเปิดตัวย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ภายในสิ้นปี 2015

                โดยข้อเสนอแนะที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีทักษะภายในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของอาเซียนในอนาคต โดยการศึกษาได้ดำเนินการโดยสองนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีประกอบด้วย สาขาการบัญชี, วิศวกรรม, การสำรวจ, สถาปัตยกรรม, พยาบาล, บริการทางการแพทย์บริการทางทันตกรรมและการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,299 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ