ลบ แก้ไข

จีนชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะช่วยสารสัมพันธ์อาเซียน-จีน

China Appreciates Thaila

 

                ประเทศจีนได้ชื่นชมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนและจีน โดยทั้งไทยและจีนยืนยันความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค

                ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาอย่างใกล้ชิดในการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพในในด้านความร่วมมือภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)และส่งเสริมความร่วมมือในทางปฏิบัติและให้คำปรึกษาบนพื้นฐานของฉันทามติ โดยฝ่ายจีนแสดงการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยในระดับภูมิภาคอาเซียนและทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการประสานงานและความร่วมมือ ภายใต้กรอบพหุภาคี เช่น จีน-อาเซียนอาเซียน +3, การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS),กลุ่มความร่วมมืออนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง (GMS)เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,220 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ