ลบ แก้ไข

การประชุมผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในกรุงเทพมหานคร

Gathering of the Leaders

 

                การประชุมสุดยอดผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด "ความมุ่งมั่นในการพัฒนาร่วมกันและสร้างความยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง." โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย (1) กลุ่มการลงทุน GMS (2) กลุ่มธุรกิจGMS (3) กลุ่มการพัฒนาและหุ้นส่วน GMSและ (4) สภาเยาวชน GMS
                

                โดยผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้พิจารณาข้อเสนอต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการไฟฟ้าภูมิภาค GMS และเส้นรถไฟลุ่มแม่น้ำโขง โดยจะพิจารณาอนุมัติแผนดำเนินการลงทุนภายใต้กรอบภูมิภาค (RIF-IP)เพื่อที่จะเร่งเสนอแผนการที่ครอบคลุมพื้นที่การพัฒนาในกลุ่มต่างๆ ประกอบด้วย การขนส่งพลังงาน, การเกษตร,สิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การท่องเที่ยว, การขนส่งและการอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,463 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean