ลบ แก้ไข

เตรียมกลยุทธ์ทางการศึกษาต้อนรับ ASEAN

Preparing Education Stra

 

ในฐานะที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกลยุทธ์ที่จะดำเนินการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดยกลยุทธ์จะสอดคล้องกับองค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การพยายามที่จะส่งเสริมความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิชาอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและให้โอกาสสำหรับทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

                โดยในช่วงต้นปี 2015 กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้อาเซียนในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและเพื่อให้คนในท้องถิ่นจะพร้อมที่จะกลายเป็นพลเมืองอาเซียน โดยกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อม

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,499 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean