ลบ แก้ไข

ประเทศไทยและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC

Thailand Urged to Set Pr                ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ประเทศไทยควรกำหนดกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมที่จะทำให้การเจริญเติบโตของประเทศไทยภายในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปข้างหน้า โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งการพัฒนาโลจิสติกและการค้าชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการเชื่อมต่อภายในภูมิภาคอาเซียน ในขณะเดียวกันผู้ค้าเองก็ควรปรับตัวให้เข้ากับโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับผู้บริโภคและแหล่งที่มาของวัตถุดิบและแรงงานทำให้หลายบริษัทในไทยทั้งขนาดใหญ่และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ได้สนใจที่จะเริ่มต้นที่จะลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,260 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ