ลบ แก้ไข

ป.ป.ส. พร้อมรับอาเซียน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน

ป.ป.ส. พร้อมรับอาเซียน จ
 

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ภายใต้ ASEAN-NARCO (The ASEAN +3 Workshop on Drug Monitoring Network of the ASEAN-NARCO) ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ การประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมทั้งผู้แทน UNODC สำนักงานเลขาธิการอาเซียน นักวิชาการจากเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
 
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อปี 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) หรือ ASEAN-NARCO ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การประเมินสถานการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในรูปแบบเครือข่าย โดยกำหนดแผนการพัฒนาไว้ 3 ระยะ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,084 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean