ลบ แก้ไข

ไทยและมาเลเซียเพิ่มการค้าระบบทวิภาคี

Thailand and Malaysia Ag


                ไทยและมาเลเซียได้ตกลงที่จะเพิ่มการค้าระบบทวิภาคีมูลค่า 800 พันล้านบาทในปี 2013 ให้เป็นหนึ่งล้านล้านบาทในปี 2015 โดยย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนในทุกระดับการเชื่อมต่อ โดยความร่วมมือในการพัฒนาชายแดนควรได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อนต้องรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงสนับสนุนมาเลเซียเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานของอาเซียนและเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปี 2015

                ทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเส้นทางรถไฟและการเชื่อมต่อถนนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศไทย โดยประเทศไทยได้ผลักดันการพัฒนาช่วงด้านสะเดา - ปาดังเบซาร์ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคใต้เพื่อที่จะสร้างการจ้างงานและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,850 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ