ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเภสัชกรรมคลินิกอาเซียน เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเ
 

กระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเภสัชบําบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสยาม จัดการประชุม เภสัชกรรมคลินิกอาเซียนครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม         แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในระดับประเทศและนานาชาติ เตรียมความพร้อมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกระหว่างประเทศโดยมีเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากอาเซียนและนานาชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เน้นในหัวข้อ "ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมคลินิก ทั้งด้านการปฏิบัติและการศึกษา โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” โดยความก้าวหน้าของระบบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ จะสนับสนุนการปรับบทบาทการทำงานของเภสัชกรให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการดูแลผู้ป่วย
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,617 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็วๆนี้...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยได้มีการหารือด้านความพยายามกับคู่ค้าของอาเซียนเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอาเซียนนอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกบวกสาม คือ ญี่ปุ่น...
  by dogTech
 • www.ukm.my มหาวิทยาลัย แห่งชาติมาเลเซีย University of Malaya (UM) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเริ่มแรกก่อตั้งในปีสิงคโปร์เมื่อปี...
  by Editor Bow
 • ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งซึ่งหลายๆ คนกลัวกันมากนั่นคือ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA ออกไป หรือเข้ามาทํางานในอาเซียนได้อย่างเสรีจริงๆ แล้วคน เก่งๆ หรือวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่ในไทย เช่น คุณหมอ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean