ลบ แก้ไข

อะไรคือความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน

อะไรคือความร่วมมือด้านทร
 

ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
 
1.การเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านการจดทะเบียนสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ และเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ
 
2.การหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการเสริมสร้างศักยภาพระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน
 
3.การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรชีวภาพและการแสดงออกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
อาเซียนยังมีความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญากับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ด้วย

อ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,090 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ