ลบ แก้ไข

เตรียมความพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และวิศวกรรมสำหรับ AEC

Thai Professionals Engag
 

                   กลุ่มแรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)และบริการด้านวิศวกรรมได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมกลุ่มภายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT และวิศวกรรมที่มีแผนการจะแล้วเสร็จในภายในสิ้นปี 2015
 

                หลังจากที่ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน บัณฑิตวิศวกรรมในปัจจุบันจึงได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 15,000 ถึง 18,000 บาท ทำให้นายจ้างจำนวนมากสนใจและเริ่มต้นที่จะจ้างวิศวกรจากต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น จำนวนวิศวกรจากต่างประเทศในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ เนื่องจากวิศวกรเป็นหนึ่งอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียนในช่วงปลายปี 2015

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,321 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ