ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียน

Thailand Ready to Achiev
 

                ประเทศไทยมีความพร้อมและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยให้ความสำคัญมากขึ้นในด้านการสร้างการเชื่อมต่อ ทำให้มีการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเตรียมความพร้อมสำหรับสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

                ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญบนเส้นทางที่จะตระหนักถึงวิสัยทัศน์และความฝันของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งจา ห้าประเทศสมาชิกใน 1967 จนกลายเป็น 10 ประเทศในปัจจุบัน โดยมีการให้ความสนใจกับฟอรั่มขนาดเล็กที่เน้นในทางเศรษฐกิจสังคมและปัญหาทางวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ในประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในระดับภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,469 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean