ลบ แก้ไข

ไทยและเวียดนามกับความสำเร็จในด้านการค้าทวิภาคี

Thailand and Vietnam Wan


                ประเทศไทยและประเทศเวียดนามได้แสดงความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่มูลค่า 15,000 ล้านดอลล่าห์สหรัฐในปี 2020 โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้เดินทางเข้าร่วมการปรึกษาทางการเมืองกับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามที่กระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพฯ

                โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยผ่านทางการพัฒนาเส้นทาง R8, R9 และ R12 หรือเส้นทางทางหลวงอาเซียนเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในกระบวนการของการร่างสามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในการทำการค้าข้ามชายแดนและข้อตกลงการอำนวยความสะดวกการขนส่ง

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,719 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ