ลบ แก้ไข

ไทย-อินเดียลงนามข้อตกลงร่วม 4 ฉบับ เตรียมเร่งจัดประชุมเดินหน้าทำเอฟทีเอร่วมกัน

ไทย-อินเดียลงนามข้อตกลงร


พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางศุษมา สวราช รมว.ต่างประเทศอินเดีย เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย (Thailand-India Joint Commission for Bilateral Cooperation – JC) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 
 
พล.อ.ธนะศักดิ์ฯ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือในระดับภูมิภาคและในเวทีพหุภาคี ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้น ผลการหารือที่สำคัญมี อาทิ
 
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะเร่งรัดการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดียให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชน การลดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ และตกลงที่จะให้มีการประชุม Thailand-India Business Forum ครั้งที่ 1 ก่อนการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
 
ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง ที่ประชุมฯ เห็นพ้องที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกของไทยเข้ากับชายฝั่งด้านตะวันออกของอินเดีย และย้ำถึงความสำคัญของโครงการถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมา-อินเดีย ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,205 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean