ลบ แก้ไข

ประเทศไทยสนับสนุนบทบาทของจีนในธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

Thailand Supports China’
 

           ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนความคิดริเริ่มของจีนในการเพิ่มบทบาทภายในธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย(AIIB)เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับประเทศในเอเชียเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างการเชื่อมต่อในภูมิภาคและการส่งเสริมโครงการภายใต้แผนแม่บทการเชื่อมต่ออาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันในการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาการค้ามนุษย์

                ประเทศจีนได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยสำหรับบทบาทที่สำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน โดยประเทศไทยแสดงความประสงค์ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างอาเซียนและจีน รวมทั้งเร่งการเจรจาด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประเทศจีนพัฒนาการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีนเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,903 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ