ลบ แก้ไข

ประเทศไทยและอาเซียนเน้นการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

Thailand Stresses the Ne
 

                ประเทศ ไทยได้เน้นความจำเป็นที่อาเซียนและคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(AICHR)จำเป็นจะต้องมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างสำนึกของการเป็นประชาคมอาเซียนกำลังใกล้เข้ามา

                ประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญในการสร้างAICHRในปี 2008 โดยประเทศไทยได้ส่งตัวแทนไปทำงานร่วมกัน AICHRในด้านการฝึกอบรมขั้นสูงด้านสิทธิมนุษยชนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ทำงานร่วมกัน รวมไปถึงการดำเนินการสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเข้าร่วมเป็นภาคี

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,386 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
  by Editor Bow
 • 1.รูปปั้นสิงโตทะเลพ่นน้ำที่เรียกว่า Merlion ศัญลักษณ์แห่งสิงคโปร์ ตัวแม่และตัวลูกอยู่ที่ Merlion Park ใกล้โรงแรม One Fullertion ในขณะที่ตัวพ่อไปทำธุรกิจที่เกาะเซนโตซ่า 2.ควรซื้อตัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า เพราะสิงคโปร์ใช้ปลั๊ก 3...
  by Editor Bow
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางทฤษฎีที่สมบูรณ์สู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่ออบรบเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียน(AMS) และออสเตรเลีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น...
  by dogTech
 • เมียนมาร์ความสัมพันธ์กับอาเซียน เมียนมาร์ได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศผู้ที่ประสานงานหลักใน 2 สาขา คือ ผลิตภัณฑ์การเกษตร การประมง ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean