ลบ แก้ไข

กรมประชาสัมพันธ์และแคมเปญสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อ AEC

PRD and Its Campaigns fo
 

                กรมประชาสัมพันธ์ (PRD)ได้เปิดตัวแคมเปญสำหรับการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในช่วงปลายปี 2015 โดยรัฐบาลไทยได้รวมปัญหาอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อการตอบสนองต่อการเตรียมการสำหรับการรวมอาเซียนในอนาคต โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการปรับแผนและโครงการในการเป็น​ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่สำคัญในอาเซียนในการประชาสัมพันธ์และในด้านการสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

                ในแคมเปญการพัฒนาสู่อาเซียนจะเน้นรูปแบบที่วางอยู่บนสามเสาหลักของอาเซียน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมความพร้อมอาเซียนภายในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,515 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean