ลบ แก้ไข

อาเซียนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาในทะเลจีนใต้

ASEAN Concerns about the


                รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความกังวลอย่างจริงจังในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทะเลจีนใต้ ซึ่งได้เพิ่มความตึงเครียดในพื้นที่จนเกิดเป็นคำสั่งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลเสียความสงบสุขและความมั่นคงในพื้นที่และการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีโดยไม่ต้องคุกคามหรือการใช้กำลัง

                นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามประกาศการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)ที่จะดำเนินการเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในกลุ่มประเทศอาเซียน จากรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ประชุมหารือและใช้แนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับอาเซียนในการขยายความสัมพันธ์ไปยังประเทศอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,429 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) คืออะไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นกว่าการดำเนินงานของอาเซียนที่ผ่านมา...
  by Editor Bow
 • ประชาคมอาเซียน หรือASEAN Community ซึ่งมีจำนวนประชากร อาเซียนในแต่ละประเทศที่รวมกันแล้วมากกว่า 600 ล้านคน ทำไมถึงมารวมตัวกันได้ !!!! ASEAN Community 2015 เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก วีดีโอ youtube...
  by Editor Bow
 • การสร้างความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ถือเป็นจุดสําคัญในการก้าวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานโลก และทําให้อาเซียนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ...
  by Editor
 • เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ได้ประชุมร่วมกันที่เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์ โดยมีปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียนมาร่วมกันพิจารณาแนวนโยบายการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean