ลบ แก้ไข

ก.แรงงาน เตรียมประชุมวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ CLMTV

ก.แรงงาน เตรียมประชุมวิช
 
นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นโยบายของ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความชัดเจนด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและความร่วมมือกับต่างประเทศ และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย และทำอย่างไรให้แรงงานที่จะเข้ามามีความเหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ที่สำคัญคือต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงของประเทศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558  โดยจะมีการหารือในมิติความร่วมมือด้านแรงงานและการจ้างงาน ใน 4 หัวข้อ คือ มุมมองของประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม แนวทางของกลุ่มประเทศ CLMTV ที่จะนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย และการกำหนดทิศทางของแรงงานในอนาคตเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกัน 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,926 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ