ลบ แก้ไข

ความร่วมมือ ‘ไทย–มาเลเซีย’ พัฒนาเทคนิคการสอน ‘ภาษามลายู’ ให้ครูไทย

ความร่วมมือ ‘ไทย–มาเลเซี
 
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ Exchange of Teachers and School Administrators for the Promotion of Malaysian Language Teaching in Thailand ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย โดยประเทศมาเลเซียได้จัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนภาษามลายู ณ สถาบัน IPGKBAประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 เดือน ให้กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาของไทย ซึ่งเน้นเฉพาะครูผู้สอน "สาระภาษามลายู” เท่านั้น จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นผู้แทนครูทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
 
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาครูผู้สอนภาษามลายูในประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย สำหรับรูปแบบและหัวข้อการจัดอบรมนั้นมีหลากหลายน่าสนใจ เช่น ทักษะการฟัง พูด โดยเน้นการใช้เกมใช้เทคนิค ASiDiBamBi เทคนิคการเล่นคำ ทักษะการอ่าน ระดับประถมศึกษาใช้เทคนิคการสอนแบบ 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,672 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (MOI English Camp) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ...
  by dogTech
 • นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มครึ่งปีแรกของปีนี้ คาดว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ลงทุนอยู่เดิม จะยังคงระดับอัตราการจ้างงานของแรงงานในระบบไว้ตามปกติ...
  by Editor
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามาเลย์ เพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการเปิดสถาบันภาษามลายูในประเทศไทย...
  by dogTech
 • กรุงเทพฯ 5 พ.ย. อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้งจากมันสมองของเด็กไทย คว้ารางวัลระดับเหรียญทองจากอินโดนีเซีย อุปกรณ์นี้ทำให้เราแกะเปลือกกุ้งได้ภายใน 3 วินาทีเท่านั้น ผลงานอุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง เป็นผลงานของ 2 นักเรียนหญิงชั้น ม.4...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean