ลบ แก้ไข

การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทยของกระทรวงการคลัง สปป.ลาว ครั้งที่ 4

การออกพันธบัตรสกุลเงินบา

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงว่า ตามที่กระทรวงการคลังให้อนุญาตกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สามารถออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย (Baht Bond) ประจำรอบที่ 2/2558 ได้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นั้น ในการนี้ สปป.ลาว ได้ดำเนินการออก Baht Bond สำเร็จแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ผู้ออก : กระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วงเงินที่ออก/รุ่นอายุ : 12,000 ล้านบาท (ออกได้ครบตามวงเงินที่ให้อนุญาต)
- อายุ 3 ปี : 1,000 ล้านบาท (ดอกเบี้ยร้อยละ 3.56 ต่อปี)
- อายุ 5 ปี : 5,000 ล้านบาท (ดอกเบี้ยร้อยละ 4.32 ต่อปี)
- อายุ 10 ปี : 6,000 ล้านบาท (ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี)
อันดับความน่าเชื่อถือ : BBB+ (TRIS Rating)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,118 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ