ลบ แก้ไข

นักเรียนไทยสนใจในการเรียนรู้ภาษาอาเซียน

More Thai Students Inter
 

            การจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียนในปี 2015 ทำให้นักเรียนไทยมีความสนใจมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน แม้ว่าภาษาอังกฤษจะถูกใช้เป็นภาษาราชการของอาเซียน แต่ภาษาของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ยังมีความสำคัญในฐานะของประเทศสมาชิกของ ประชาคมอาเซียนที่ใกล้ชิดกัน

            อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียนไทยให้ความสำคัญมากขึ้นกับภาษาอาเซียน ตัวอย่างเช่น ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนวิชาภาษาเวียดนามโดยปกติจะมีนิสิตเข้าศึกษาเพียงไม่กี่คน แต่ตอนนี้มีนิสิตจากคณะต่างๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาเวียดนามเนื่องจากภาษาเวียดนามไม่ยากที่จะเรียนรู้โครงสร้างประโยคที่มีความคล้ายกับภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,117 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการเป็นผู้นำในด้านการปรับตัวทางวัฒนธรรมเป็นจุดที่อ่อนแอของพนักงานไทยทำให้ต้องปรับปรุง เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การรวมตัวกันของ AEC...
  by dogTech
 • โรงเรียนมัธยมลาว 40 แห่งจากกว่า 90 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในแขวงคำม่วน ทางตอนกลางของลาว ออกกฎห้ามนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาทางการศึกษาของกองการศึกษาและกีฬาแห่งแขวงคำม่วน...
  by Spider Show
 • กรมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดตัวโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีในปี 2015...
  by dogTech
 • ปัญหาหลักอีกประการหนึ่งซึ่งหลายๆ คนกลัวกันมากนั่นคือ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม MRA ออกไป หรือเข้ามาทํางานในอาเซียนได้อย่างเสรีจริงๆ แล้วคน เก่งๆ หรือวิชาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่ในบางพื้นที่ในไทย เช่น คุณหมอ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean