ลบ แก้ไข

รับสมัครคนไทยผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

รับสมัครคนไทยผู้มีคุณสมบ
 
กองอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community: DSG-ASCC) จะว่างลงในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และเป็นวาระของประเทศไทยที่จะต้องพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ศกนี้ เพื่อให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อจากรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคนปัจจุบัน โดยกำหนดให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,736 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ