ลบ แก้ไข

รับสมัครคนไทยผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

รับสมัครคนไทยผู้มีคุณสมบ
 
กองอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community: DSG-ASCC) จะว่างลงในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และเป็นวาระของประเทศไทยที่จะต้องพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่สำนักเลขาธิการอาเซียนภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ศกนี้ เพื่อให้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อจากรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนคนปัจจุบัน โดยกำหนดให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,582 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศเวียดนามร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน(ACTI)เป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการของการเปิดตัวของเครือข่ายผู้ประกอบการหญิ...
  by dogTech
 • รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน โดยสำนักนายกรัฐมนตรีจะเน้นบทบาทสำคัญของสื่อ เพื่อนำเสนอความเป็นอาเซียนร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน...
  by dogTech
 • นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจาRCEPของไทยเปิดเผยว่า ในการประชุมRCEP-TNC ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 16 ตุลาคม 2558 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่ผ่านมา สมาชิก 16...
  by dogTech
 • การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญในด้านสายงานต่างๆในประเทศไทยเป็นไปได้ว่าจะมีการแข่งขันที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของแรงงานฝีมือไทยภายใต้ความท้าทาย...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean