ลบ แก้ไข

อันดามันเพาเวอร์ สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติแห่งแรกในเขตเศรษฐกิจทวาย

อันดามันเพาเวอร์ สร้างโร
 
นายอุปกิต ปาจรียางกูร ประธานกรรมการ บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ ขนาดกำลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ (เฟส 1) เป็นความร่วมมือและการลงทุนด้านพลังงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโครงการแรกในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone : DSEZ) ประเทศเมียนมา ซึ่งการเปิดโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยเปิดประตูสู่ประเทศเมียนมาเชื่อมต่อการลงทุนและต่อยอดธุรกิจในด้านอื่น ๆ ระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตอีกด้วย
 
สำหรับการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวของ APU แบ่งออกเป็นหลายระยะ โดยประกอบด้วยระยะแรก ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ระยะต่อไปได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 150-220 เมกะวัตต์ กำลังจะเริ่มดำเนินการขั้นต้นก่อนการก่อสร้างได้ในเร็ว ๆ นี้ และโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตอีก 300 เมกะวัตต์ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ทางบริษัทจะเจรจาทำความตกลงกับทางรัฐบาลเมียนมาในปี 2560

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,308 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กองแผนนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำการศึกษาวิจัย โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558-2559 สาระสำคัญจากการวิจัย ภาพรวมการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2014...
  by dogTech
 • ศูนย์ข้อมูลการค้าอาเซียน(ATR) ศูนย์การค้าแห่งชาติ (NTRs) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อการพัฒนาอาเซียนที่จัดขึ้นในเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา การ...
  by dogTech
 • มีเดีย อีเลฟเว่น รายงานว่า เมียนมาร์และฟิลิปปินส์ ได้ตกลงอนุญาตให้ประชาชนฟิลิปปินส์เดินทางเข้าเมียนมาร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว และใช้เพียงพาสปอร์ตในการผ่านแดน ซึ่งชาวฟิลิปปินส์สามารถอยู่ในเมียนมาร์ได้เป็นระยะเวลา 14...
  by Editor Bow
 • ผมอยากบอกว่าเราเป็นแบรนด์ของคนไทย บริหารจัดการโดยคนไทย ซึ่งขณะนี้ติดอันดับ 1 ใน 3 ของบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าในหมวดของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และกำลังเตรียมที่จะส่งแบรนด์ฮาโก้ (HACO) รุกตลาดระดับภูมิภาคอีก 9...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ