ลบ แก้ไข

ก.ไอซีทีหนุนตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดิจิตอลจูงใจนักลงทุน

ก.ไอซีทีหนุนตั้งเขตเศรษฐ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  และการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลที่ส่งผลต่อทุกภาคเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าและแข่งขันในยุคปัจจุบันถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งประเทศไทยยังขาดมาตรการและสิทธิประโยชน์เฉพาะด้านที่จะดึงดูดการลงทุนจากบริษัทด้านไอซีทีชั้นนำจากต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่สำคัญคือประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลให้แนวโน้มการค้าบริการและการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนและระหว่างภูมิภาคเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,354 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean