ลบ แก้ไข

กระทรวงไอซีที แจง พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที แจง พ.ร.บ.
 
นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรม หรือการติดต่อสื่อสาร จนก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสร้างความเสียหายทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ การป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัยความรวดเร็วและการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและรับมือได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

dogTech
ชม 2,064 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean