ลบ แก้ไข

กสอ. เร่งเครื่อง 5 อุตสาหกรรมหลักสร้างเศรษฐกิจภาคใต้รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กสอ. เร่งเครื่อง 5 อุตสา

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 5 อุตสาหกรรมการผลิตพื้นฐานของภาคใต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผ่านโครงการสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง โครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ที่ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแล้ว 50 ราย แบ่งเป็น SMEs 24 ราย และวิสาหกิจชุมชน 26 ราย โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,134 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ