ลบ แก้ไข

ก.เกษตรและสหกรณ์ ตั้ง “ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ”

ก.เกษตรและสหกรณ์ ตั้ง “ศ
 
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง "ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” (Export Agricultural Products Quarantine One Stop Service) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดตั้ง "ศูนย์บริการส่งออกสินค้าเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ” ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริการขนส่งสินค้าทางอากาศและสนับสนุนการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการส่งออก โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศที่รวดเร็วซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เนื่องจากสินค้าภาคการเกษตรประเภท พืช ผัก ผลไม้ และอาหาร จะต้องใช้ความรวดเร็วในการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,855 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean