ลบ แก้ไข

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทวิภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมา

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมท

นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศาสตราจารย์ เธท คิน วิน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2 (2nd Myanmar-Thailand Health Collaborative Senior Officials Meeting) ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
 
เพื่อสรุปผลและทบทวนแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสาธารณสุข พ.ศ.2556-2558 
ทั้งด้านความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอกิจกรรมการดำเนินงานในระยะสั้นช่วง พ.ศ. 2558-2559 โดยประเทศไทยจะนำเสนอที่ประชุมมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรมบุคลากรใน 3 สาขา คือจิตเวช สุขภาพจิตชุมชน และการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดน สำหรับแรงงานต่างด้าวและประชากรข้ามพรมแดนและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา กฎหมายอาหารและยา การแพทย์พื้นบ้าน สุขาภิบาลอาหาร และกิจกรรมระยะปานกลางช่วง พ.ศ. 2559-2561
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,794 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ