ลบ แก้ไข

เตรียมความพร้อมสำหรับอาเซียนในปี 2015

Women Preparing for ASEA
 

            การสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นเพิ่มขีดความสามารถของกองทุนสตรีไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อการอภิปรายและฟังข้อเสนอแนะในเรื่องการทำงานร่วมกันของผู้หญิงในภูมิภาค ก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ร่วมกันโดยผู้นำของกลุ่มสตรีที่เป็นนักการเมืองหญิง เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในหมู่สตรีทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

          เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็จะปรากฏว่าผู้หญิงในประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยและเวียดนามล้วนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจและมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอยู่ที่ 45%นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีกลุ่มสตรีและสมาคมแม่บ้านที่จะช่วยในการเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้นำในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,279 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ