ลบ แก้ไข

ไทยและเวียดนามร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม


 

                การประชุมครั้งที่สามระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2015 โดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยามีกำหนดจะเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทย

                การประชุมของคณะรัฐมนตรีร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้ความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามและร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยจะถือการอภิปรายเกี่ยวกับแรงงานประมงและความร่วมมือทางการเกษตร รวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนขยายการค้าทวิภาคีและการพัฒนาของการขนส่งเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างประเทศก่อนการเป็นประชาคมอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,140 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ