ลบ แก้ไข

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียน


 

                ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียนและมีพื้นที่พรมแดนกว่า 5,000 กิโลเมตรติดกับประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย โดยมี 90 จุดข้ามชายแดนใน 25 จังหวัดชายแดน โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนของไทยรวมกว่า 900 พันล้านบาทในแต่ละปี

                นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการร่างแผนการที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย-พม่าให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดตากและกาญจนบุรี และตามแนวชายแดนไทย - ลาวโดยจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงราย, หนองคาย, นครพนมและมุกดาหาร ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดสระแก้วและตราดและสุดท้ายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซียจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดสงขลาและนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,555 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean