ลบ แก้ไข

พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียน


 

                ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียนและมีพื้นที่พรมแดนกว่า 5,000 กิโลเมตรติดกับประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย โดยมี 90 จุดข้ามชายแดนใน 25 จังหวัดชายแดน โดยมีมูลค่าการค้าชายแดนของไทยรวมกว่า 900 พันล้านบาทในแต่ละปี

                นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินการร่างแผนการที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย-พม่าให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดตากและกาญจนบุรี และตามแนวชายแดนไทย - ลาวโดยจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดเชียงราย, หนองคาย, นครพนมและมุกดาหาร ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชาจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดสระแก้วและตราดและสุดท้ายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซียจะจัดตั้งขึ้นในจังหวัดสงขลาและนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,627 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า กสอ. เร่งผลักดันขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยนำสื่อดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ...
  by dogTech
 • ผู้ส่งออกไทยกำลังมองหาวิธีที่จะเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า อินโดนีเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจในปี 2014...
  by dogTech
 • การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ผ้าไหมไทยในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น อธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา,...
  by dogTech
 • เป็นเวลาหลายปีดีดัก.. เรื่องใหญ่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ่นกันหนาหูเกี่ยวกับเวียดนาม นั้นไม่ใช่เรื่องค่าครองชีพแพง การฉกชิงวิ่งราว หรือปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำ...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ