ลบ แก้ไข

ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน 

                อาเซียนได้สร้างมาตรฐานทั่วไปสำหรับ 6สาขาอาชีพด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการบริการร้านอาหารและการดำเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ยกเว้นสาขาไกด์นำเที่ยว โดยประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นประเทศแรกที่สามารถใช้มาตรฐานในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างบริษัทท่องเที่ยวเวียดนามเพื่อสร้างมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังรับสมัครแรงงานที่มีคุณภาพจากประเทศอาเซียนอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,869 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean