ลบ แก้ไข

อาเซียนส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ AEC


 

                การสัมมนาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับธุรกิจ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่สำคัญของ AEC และสัมมนาอธิบายประโยชน์ที่สำคัญพร้อมกับขั้นตอนกระบวนการที่มีอยู่ใน AEC ได้แก่ การลดภาษีและพิธีการศุลกากร

                ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานธุรกิจขนาดเล็กกลางและขนาดย่อม (SMEs)ได้กล่าวว่าประเทศไทยได้เน้นความสำคัญของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานของ SMEs อาเซียน โดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล, การตลาด,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะทางการเงินเช่นเดียวกับเทคโนโลยี


อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,415 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ในฐานะที่จะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในช่วงปลายปี 2015 ประเทศไทยมีการเร่งการพัฒนาทักษะและปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงาน...
  by dogTech
 • ปี2557 เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน (Transition) ทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และ "ภาคธุรกิจ"ที่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อโทรทัศน์ในรอบ 60 ปีส่งผลต่อวงการ "การตลาด" โดยเฉพาะ ช่องทางสื่อสารผ่าน "สื่อหลัก" ที่บรรดา...
  by Editor
 • ประเทศไทยได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับแรงงานอพยพจากประเทศกัมพูชา, ลาวและพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน โดยการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะให้กับแรงงานกัมพูชา,...
  by dogTech
 • รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา เผยว่าการส่งออกข้าวของประเทศคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายที่จำนวน 1 ล้านตันได้ในปี 2558 กัมพูชาส่งออกข้าวไปมากกว่า 400,000 ตัน ในปี 2556 และยังมีเวลาอีก 2 ปี ที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean