ลบ แก้ไข

อาเซียนส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ AEC


 

                การสัมมนาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำหรับธุรกิจ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดริเริ่มที่สำคัญของ AEC และสัมมนาอธิบายประโยชน์ที่สำคัญพร้อมกับขั้นตอนกระบวนการที่มีอยู่ใน AEC ได้แก่ การลดภาษีและพิธีการศุลกากร

                ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานธุรกิจขนาดเล็กกลางและขนาดย่อม (SMEs)ได้กล่าวว่าประเทศไทยได้เน้นความสำคัญของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและมาตรฐานของ SMEs อาเซียน โดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล, การตลาด,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะทางการเงินเช่นเดียวกับเทคโนโลยี


อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,619 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ