ลบ แก้ไข

การทำงานร่วมกันในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในอาเซียน 

                เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติทั่วโลกในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก อาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการเร่งเป้าหมายของการทำให้อาเซียนปราศจากโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2020 โดยมีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) และการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (AHMM)

                โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคประจำถิ่นของอาเซียนในประชากรสุนัขในส่วนใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเกือบทั้งหมดของโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์เกิดจากการกัดจากสุนัขบ้า ซึ่งการควบคุมโรคในสุนัขส่วนใหญ่ผ่านการฉีดวัคซีนสุนัขแต่มีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้ต้องมีการคิดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในมนุษย์ขึ้นมาแทน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,191 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean