ลบ แก้ไข

ประเทศสมาชิกอาเซียนพูดคุยและออกแบบการกำหนดนโยบายและกฎหมาย 

                ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันเสนอมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการที่จะเร่งยกร่างและกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านกฎหมายระหว่างประเทศตามภาระผูกพันภายใต้พิมพ์เขียวสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,196 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ