ลบ แก้ไข

จัดตั้งสายด่วนอาเซียน - จีน รับมือเหตุฉุกเฉินทางทะเล


จัดตั้งสายด่วนอาเซียน -

จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๙ (ASEAN-China Senior Officials’ Meeting on the Implementation of the DOC: SOM on DOC) ณ นครเทียนจิน นายนภดล เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในฐานะประธานร่วมของการประชุมฯ ได้แถลงข่าวร่วมกับนายหลิว เจิ้นหมิน (Liu Zhenmin) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน  สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,643 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ