ลบ แก้ไข

อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีอเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้


 


                อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้ผ่านการลงนามในตราสารของการขยายข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีในด้านความร่วมมือป่า (AFoCo)

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,656 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ