ลบ แก้ไข

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพิ่มความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน


 


                 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการสนธิสัญญาปลอดอาวุธนิวเคลียร์ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ Commission) เพื่อการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตที่สำนักเลขาธิการอาเซียนในกรุงจาการ์ตา

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,698 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean