ลบ แก้ไข

ข้อกำหนดในการควบคุมอาหารในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขจัดอุปสรรคการค้า 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการพัฒนาแนวทางการควบคุมคุณภาพอาหารในอาเซียน (ACFCRs) จัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดย ACFCRsได้เสนอแนวทางใหม่และข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในด้านคุณภาพอาหารกับผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนและหน่วยงานกำกับดูแลอาหารที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,400 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean