ลบ แก้ไข

JICA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน
 

                องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน (JICA) เข้าพบเลขาธิการอาเซียน เพื่อย้ำการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความร่วมมือของ JICA กับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การค้าและการลงทุน, โครงสร้างพื้นฐาน, การศึกษาและการจัดการภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังแสดงความสนใจในการประสานงานความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

dogTech
ชม 3,893 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ