ลบ แก้ไข

ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว


ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเดินห
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเร่งให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สร้างรายได้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย สำหรับ ASEAN Connect ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 นั้น ได้มีการเดินหน้าไปแล้วในหลายส่วน เช่น การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยว ACMECS
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,722 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean