ลบ แก้ไข

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวางแผนความร่วมมือป้องกันประชาคมอาเซียน 


                รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้จัดทำแนวคิดในการเชื่อมโยงการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 8 (ADMM)ได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้การป้องกันร่วมกัน ซึ่งเป็นความลับสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนเผื่อในเหตุการณ์วิกฤติและฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,694 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean