ลบ แก้ไข

พาณิชย์ใช้ช่องค้าออนไลน์เจาะตลาดอาเซียนและอาเซียน+6


พาณิชย์ใช้ช่องค้าออนไลน์
 

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เพิ่มช่องทางการส่งออกให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยใช้ Thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยช่วยขยายตลาดส่งออกผ่านการค้าขายออนไลน์ และยังเป็นการสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล
 
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,336 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean