ลบ แก้ไข

ก.อุตสาหกรรมผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ผู้นำ AEC


ก.อุตสาหกรรมผลักดัน 7 ยุ
 

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทย สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต
2. ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัย
4. ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงาน
6. ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ และ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,741 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ