ลบ แก้ไข

อาเซียนเปิดศูนย์ INTERPOL ในสิงคโปร์ 


                ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคเพื่อรับมือกับอาชญากรรมและการต่อสู้ทำให้เกิดการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ INTERPOL ในสิงคโปร์ เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าศูนย์ INTERPOLจะช่วยเสริมการทำงานของอาเซียนในด้านการต่อสู้กับอาชญากรรมในภูมิภาค แม้จะมีความท้าทายที่เป็นผลมาจากระดับที่แตกต่างของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้และความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายในแต่ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,197 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ